Салбарын багш нар

             Бизнесийн удирдлага, менежментийн салбар


Захирал                                                                      Г.Баттүвшин (Доктор (Ph.D), профессор) 

Сургалт, чанары н албаны дарга               М.Банзрагч (Доктор (Ph.D), дэд профессор) 

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга               О.Тамир (Доктор (Ph.D)) 

БУМ-н салбарын эрхлэгч                                 Б.Оюунтунгалаг (Доктор (Ph.D) дэд профессор) 

Профессор                                                              Ч.Баасандаш (Доктор (Ph.D), профессор)

Дэд профессор                                                     Ж.Ганчимэг (Доктор (Ph.D), профессор)

Дэд профессор                                                    Д.Биндиряа (Доктор (Ph.D), дэд профессор)

Дэд профессор                                                   Б.Сарантуяа (доктор (Ph.D), дэд профессор)

Зөвлөх профессор                                             Г.Батхүрэл ( Доктор (Sc.D), профессор)

Ахмад гэрээт багш                                        Х.Пүрэвдагва Доктор (Ph.D), профессор)

Ахмад гэрээт багш                                       Б.Нарангэрэл (Доктор (Ph.D), профессор)

Ахмад гэрээт багш                                       С.Төгс (Доктор (Ph.D), профессор)

Ахлах багш                                                        Н.Мөнхөө (Доктор (Ph.D) дэд профессор)

Ахлах багш                                                       У.Амарзаяа (Доктор (Ph.D), дэд профессор)

Ахлах багш                                                      Б.Алтанцэцэг (Доктор (Ph.D)

Ахлах багш                                                     Э.Ганбат (Доктор (Ph.D)