М.Банзрагч (Доктор (Ph.D), дэд профессор)

М.Банзрагч (Доктор (Ph.D), дэд профессор)

Албан тушаал: Сургалт, чанарын албаны дарга

Судалгааны чиглэл: Портфелийн онол, зан төлөвийн санхүү, санхүүгийн хугацааны цувааны шинжилгээ, загварлал, эконометрикийн шинжилгээ загварчлал, шийдвэр гаргалт, эрсдэлийн удирдлага

Хаяг:Э/шуудан:banzragchm@must.edu.mn 

                Ажлын өрөө: БАТС 407 тоот