Х.Пүрэвдагва (Монгол улсын гавьяат багш, Доктор (Ph.D), профессор)

Х.Пүрэвдагва (Монгол улсын гавьяат багш, Доктор (Ph.D), профессор)

Албан тушаал: БУМ-н салбарын гэрээт багш

Судалгааны чиглэл: Байгууллага судлал

Судлах сэдэв:  Удирдлагын чиг үүрэг, зохион байгуулалт, стратеги, хүний нөөц

Хаяг: Э/шуудан: purevdagva@must.edu.mn

                Ажлын өрөө: БАТС 400 тоот өрөө