С.Төгс (Доктор (Ph.D), профессор)

С.Төгс (Доктор (Ph.D), профессор)

Албан тушаал: БУМ-н салбарын гэрээт багш

Судалгааны чиглэл: Технологийн менежмент, шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн судалгаа, уламжлалт технологи хөгжүүлэлт, малын гаралтай түүхий эдийн ашиглалт, шинэ материалын судалгаа

Хаяг: Э-Мэйл: sanjdorj@must.edu.mn 

                Ажлын өрөө: БАТС 407 тоот