Д.Биндиряа (Доктор (Ph.D), дэд профессор)

Д.Биндиряа (Доктор (Ph.D), дэд профессор)

Албан тушаал: БУМ-н салбарын  дэд профессор

Судалгааны чиглэл: Нийгмийн бодлого, нийгмийн хамгаалал, төрийн захиргааны болон төрийн удирдлага, засаглал, иргэдийн оролцоо, жендэр, хүн амын бүлгийн хөгжил

Хаяг:  Э/шуудан: bindirya.d@must.edu.mn 

                Ажлын өрөө: БАТС 412 тоот