Б.Түмэндэлгэр (Доктор (Ph.D))

Б.Түмэндэлгэр (Доктор (Ph.D)

Албан тушаал: БУМ-н салбарын ахлах багш

Судалгааны чиглэл: Мэдээллийн системийн удирдлага, өгөгдлийн сангийн зохион байгуулалт, системийн шинжилгээ, зохиомж, загварчлал, бизнес процессийн загварчлал, ре-инженерчлэл, төслийн удирдлага, венчур хөрөнгө оруулалт

Хаяг:     Э/шуудан: tumendelger.b@must.edu.mn   

                Ажлын өрөө: БАТС 407 тоот