"Монголын Инновацын 7 хоног" арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдах ICIED 2023 олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдана.
Ankhbayar