Тана дизайн сэтгэлгээний лаб нь
Ankhbayar

ШУТИС-ийн БАТС-ийн дэргэдэх Тана дизайн сэтгэлгээний лаб нь ШУТИС болон бусад оролцогч талуудыг бизнес санаагаа хөгжүүлэх, энтрепренершип,  инновацийн боловсролыг олгох, чадавхижуулах зорилгоор сургалт, зөвөлгөөг явуулж эхэллээ.