Элсэлт

Бүрдүүлэх материал:

- Иргэний үнэмлэх хуулбар

- Бакалаврын дипломын баталгаажуулсан хуулбар

- E-Mongolia системийн дипломын лавлагааны хуулбар

- 3х4 харьцаатай цээж зураг (2хувь)

- Бүртгэлийн хураамж -15000 төгрөг

 / 2611203553- Худалдаа хөгжлийн банк/