Ж.Ганчимэг (Доктор (Ph.D), профессор)

Ж.Ганчимэг (Доктор (Ph.D), профессор)

Албан тушаал: БУМ-н салбарын дэд профессор

Судалгааны чиглэл: Логистикийн төсөл, нийлүүлэлтийн хэлхээний удирдлагын асуудал, тээвэр зохион байгуулалт, оновчлол, загварчлал, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын судалгаа, бизнес процессын шинжилгээ, ТЭЗҮ, зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ

Хаяг:  Э/шуудан: ganchimeg@must.edu.mn 

                Ажлын өрөө: БАТС 412 тоот

MENU