Захиргаа, үйлчилгээний алба
  • Захирлын туслах                     С.Энхтуяа
  • Ахлах нягтлан бодогч              Д.Ундрах 
  • ЭШИХА                                     М.Анхбаяр
  • СА-ны ажилтан                        М.Мөнхтуяа
  • СА-ны ажилтан                        С.Урнаа
  • Номын санч                              Ц.Доржханд
  • Үйлчлэгч                                   Д.Мөнхцэцэг
MENU