Шинээр элсэгчидтэй танилцах уулзалт зохион байгууллаа.
Banzragch

2022 оны Намрын улиралд БАТС-д шинээр бүртгүүлсэн элсэгчдэд зориулан  БАТС-ийн багш нарын танилцуулга, сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн сонголтын талаар оюутнуудтай ярилцлага хийв.

LATEST NEWS
MORE