Багш ажилтны танилцуулга
-.HONG SUNG NAM /Доктор(Ph.D), профессор/
БНСУ-ын Кёон Хие их сургуулийн зочин профеcсор
hongleaf@hanmail.net
Өрөөний дугаар - -
-.LIM TAE HOON /Магистр/
БАТС-ийн зочин профессор
dsignsantiagod@gmail.com
Өрөөний дугаар - -
БАТС-ийн зочин профессор
shailpatel21@gmail.com
Өрөөний дугаар - -
-.ПОТАЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ /Профессор, доктор (Sc.D)/
БАТС-ийн анхны зочин профессор
potaev_viktor@mail.ru
Өрөөний дугаар - -