Багш ажилтны танилцуулга
М.МӨНХТУЯА /Магистр/
Сургалтын албаны ажилтан
m.munkhtuya@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 405
С.УРНАА /Магистр/
Сургалтын албаны ажилтан
urnaasangiochir@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 405
C.ЧИМГЭЭ /Магистр/
Сургалтын албаны ажилтан
ddiimaaa@yahoo.com
Өрөөний дугаар - 405