Багш ажилтны танилцуулга
М.БАНЗРАГЧ /Доктор(Ph.D), дэд проф/
БАТС-ийн Сургалт эрхэлсэн дэд захирал
banzragchm@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 407
Г.БАТТҮВШИН /Доктор(Ph.D), проф/
БАТС-ийн захирал
battuvshin@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 406
Д.УНДРАХ /Магистр/
Ахлах нягтлан бодогч
l.undrakh@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 414
С.ЭНХТУЯА /Магистр/
Захирлын туслах
enkhtuya.s@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 415