Багш ажилтны танилцуулга
Б.АЛТАНЦЭЦЭГ /Доктор(Ph.D)/
БАТС-ийн багш
b.altantsetseg@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 410
У.АМАРЗАЯА /Доктор /PhD/, дэд профессор/
БАТС-ийн ахлах багш
amarzaya.u@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 410
М.АНАРА /Доктор(Ph.D)/
БАТС-ийн ахлах багш
anara@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 410
Ч.БААСАНДАШ /Доктор(Ph.D), профессор/
БАТС-ийн ЭНБДарга
basanda.c.aa@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 410
Г.БАТХҮРЭЛ /Доктор (Sc.D), профессор/
БАТС-ийн профессор
batkhurel@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - -
Д.БЯМБАСҮРЭН /Доктор(Ph.D)/
БАТС-ийн ахлах багш
byambasurend@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 410
Ц.ГАНБАТ /Доктор /PhD/, дэд профессор/
БАТС-ийн ахмад профессор
tsendsurenganbat@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - -
Б.НАРАНГЭРЭЛ /Доктор (PhD), дэд профессор/
БАТС-ийн ахмад профессор
narangerel_bagaa@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - -
Б.ОЮУНТУНГАЛАГ /Доктор(Ph.D)/
БАТС-ийн салбарын эрхлэгч
oyuntungalag@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 409
Л.ОЮУНЦЭЦЭГ /Доктор(Sc.D), профессор/
Профессор
l.oyuntsetseg@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - -
Х.ПҮРЭВДАГВА /Доктор(Ph.D), профессор/
БАТС-ийн ахмад профессор
purvekhad@gmail.com
Өрөөний дугаар - -
Б.САРАНТУЯА /Доктор /PhD/, дэд профессор/
БАТС-ийн ахлах багш
saraatuul@yahoo.com
Өрөөний дугаар - 410
О.ТАМИР /Доктор /PhD//
БАТС-ийн ахлах багш
tamiraa_0127@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 409
С.ТӨГС /Доктор(Ph.D), профессор/
БАТС-ийн ахмад профессор
sanjdorj@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - -