Багш ажилтны танилцуулга
М.БАЗРАГЧ /Доктор(Ph.D)//
БАТС-ийн Сургалт эрхэлсэн дэд захирал, Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D), дэд профессор
banzragchm@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 407
Г.БАТТҮВШИН /Доктор(Ph.D), дэд профессор/
БАТС-ийн захирал, доктор Ph.D, дэд профессор
battuvshin@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 406
Д.УНДРАХ /Магистр/
Ахлах нягтлан бодогч
l.undrakh@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 414
А.УРАНЧИМЭГ /Доктор /PhD//
БАТС-ийн гадаад харилцааны ажилтан
uran@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 408
С.ЭНХТУЯА /Магистр/
Захирлын туслах
enkhtuya.s@must.edu.mn
Өрөөний дугаар - 415