БАТС-ийн "ТАНА ЛАБ" нь Нагаока Технологийн Их Сургууль, IB system Co.ltd-тэй хамтран ажиллах боллоо.
2020-04-22 18:34:14
Далайчин багийнханд Тана лаборатори цаашид дэмжлэг үзүүлж ажиллахаар болов. Тана лабораториор дамжуулж ГИГАКҮ нетворктой холбогдон Нагаока Технологийн Их Сургууль, IB system Co.ltd-тэй хамтран ажиллах боломж нээгдэж байна.