Өмнөговь аймагтай хамтран ажиллаж байна. Өмнөговь аймгийн ХАА-н газрын дарга Батжаргал.Т Тана лаб дээр ирж Өмнөговь аймагт хэрэгжүүлэх төслийн талаар зөвлөлдөж, цаашдын ажлуудаа төлөвлөөд явлаа.
2020-04-22 18:12:15
https://www.youtube.com/watch?v=m5EAo4psa-A&feature=share&fbclid=IwAR1NPgEuo2LteytZ6iPyaXb_936EewPnncDvggw1wTAdJ5S378DJ8sF2O-Q

Улсын тариаланчдын зөвөлгөөнд оролцоод цаг зав гарган Тана лаб дээр ирж 3 сард Танын төлөөллийг Өмнөговь аймагт ажиллах үеэр хэлэлцэж тохирсон ажлуудаа хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх талаар ярилцав.