ШУТИС-ийн БАТС-ийн өдөр тутмын болон шуурхай хурал, зөвөлгөөн онлайнаар амжилттай явагдаж байна.
2020-04-21 14:29:22
ШУТИС-ийн БАТС-ийн өдөр тутмын ажил, мэдээ мэдээлэл 365 програм дээр амжиллтай явагдаж байна.