Бакалаврын диплом нь Боловсролын яамны програмд ороогүй оюутнуудын анхааралд:
2020-02-03 08:53:53
Бакалаврын диплом нь Боловсролын яамны програмд ороогүй оюутнуудын анхааралд:

1. Дотооддоо дээд сургууль төгссөн бол Сургуулийн төгсөлтийн тушаал, Үндэсний Архивын газрын лавлагааг Сургалтын албанд авчирч өгнө.
2. Гадаадад дээд сургууль төгссөн бол Ориг дипломоо сканердаж /нүүр, дүн хамт байх/ m.munkhtuya@must.edu.mn мэйл рүү явуулна. Мөн орчуулгыг мэйлдэнэ.
Сургалтын алба 70160608