ДОКТОР ОЮУТНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО
2019-12-02 18:03:25
ДОКТОР ОЮУТНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Доктор оюутны хэлэлцүүлэг 2019 оны 12 сарын 4-нд 16 цагаас БАТС-ийн эрдмийн зөвлөлийн өрөөнд (411) докторант М.Дэлгэрнасан “Нүүрсний экспортын тээвэр логистикийн зохин байгуулалтыг боловсронгуй болгох” сэдвээр судалгааны ажлаа БАТС-ийн бизнесийн удирдлага, менежментийн салбарын өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцүүлэх тул сонирхсон багш, доктор оюутнууд хүрэлцэн ирнэ үү?