ДОКТОР ОЮУТНУУДЫН АТТЕСТАТЧИЛАЛ
2019-11-20 20:34:29
ДОКТОР ОЮУТНУУДЫН АТТЕСТАТЧИЛАЛ

ДОКТОРАНТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД:
1. "Докторант оюутнуудын сургалт, судалгааны ажлын түвшин тогтоох" аттестатчилал 2019 оны 11-р сарын 29-ны 10.00 цагт БАТС-ийн 411 тоот өрөөнд болно.

2. Доктор оюутны Мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт 2019 оны 11-р сарын 29-ны 17.00 цагт БАТС-ийн 411 тоот өрөөнд авна.

Сургалтын алба