НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛ БОЛЛОО
2019-11-20 15:43:29
НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛ БОЛЛОО

2019-11-16 ны өдөр D.BA601 хичээлээр доктор(Ph.D), дэд профессор У.Амарзаяа нээлттэй хичээл орлоо. Уг хичээл нь ахисан түвшний сургалтын технологийн онцлогийг харуулан, магистрантуудыг судлаачийн ажлын дадал, чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэсэн олон арга хэрэгслийг ашиглаж байгаагаараа давуу талтай боллоо.