ШУТИС-ИЙН БАТС БОЛОН ӨВӨР МОНГОЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ БА МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ УУЛЗАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2019-01-29 15:01:11
ШУТИС-ИЙН БАТС БОЛОН ӨВӨР МОНГОЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ БА МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ УУЛЗАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУ

      ШУТИС-ийн БАТС-ийн Захирал Доктор, (PhD) дэд профессор Г.Баттүвшин, ЭНБ-ийн дарга, Дэд профессор (PhD) Ч.Баасандаш,  Доктор,  (PhD)  дэд профессор Ц.Ганбат, Олон улсын хөтөлбөр хариуцсан менежер Доктор, (PhD) А. Уранчимэг нар нь 2018 оны 1-р сарын14-18ны хооронд Өвөр Монголын Технологийн Их Сургуулийн Эдийн Засаг Менежментийн сургуулийн удирдлагуудтай  албан ёсны ажлын уулзалт хийлээ. 

Тус уулзалтын хүрээнд ӨМТС-ийн олон улсын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрүүдтэй танилцаж, ахисан түвшний хос хөтөлбөр болон хамтарсан судалгааны төслүүдтэй профессоруудыг холбох, багш солилцооны хөтөлбөрийг тус тус баталгаажууллаа.   

2019-2021 оны хичээлийн жилд ШУТИС-ийн БАТС-ийн 2-5 профессор багш нар ӨМТ сургуульд зочин профессороор ажиллах, ӨМТС-иас 2 зочин профессор багш  2019 оны 05-р сард БАТС дээр ирж ажиллах тохиролцоонд хүрсэн.

Багш болон оюутан солилцооны дадлага хийх, болон соёлын солилцооны хөтөлбөрийг 2019 оны 05-р сарын 25наас 07-р сарын 20-ны хооронд зохион байгуулах, ICIED-2019 олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралыг хамтран зохион байгуулах болсон.