БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬД АЖИЛЛАЖ БАЙГАА ЗОЧИН ПРОФЕССОРУУД
2018-10-08 16:35:00
БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬД АЖИЛЛАЖ БАЙГАА ЗОЧИН ПРОФЕССОРУУД

ШУТИС-ийн Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургуулийн Хамтын ажиллагааны хүрээнд Солонгосын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага КОЙКА олон улсын байгууллагын сайн дурын гишүүн профессор, АНУ-ын Элчин сайдын яам, Фулбрайтын сангийн АХТБ-ийн хөтөлбөрийн багш,  БНСУ-ын Конги Их Сургуулийн зочин профессорууд  тус сургуульд ажиллаж байна.