Төгсөж байгаа магистр оюутнуудын анхааралд
2017-06-20 13:29:59
1. Төгсөж байгаа магистр оюутнууд болон суралцаж байгаа төлбөр дутуу оюутнууд төлбөрөө гүйцээж төлнө үү. 2. Төгсөж байгаа магистр оюутнууд бакалаврын дипломын эх хувиа сургалтын албанаас ирж авна уу.

3. Доорх нэр  бүхий оюутнууд бакалаврын дипломын хуулбараа наториатаар баталгаажуулж Сургалтын албан дээр 6-р сарын 15-ны дотор авчирч өгнө үү. Учир нь архивт авч үлддэг.

D.IB15E020 -Н.Сарнай

D.РМ13E517 -Н.Зул-Эрдэнэ

K.SS13E013- Б.Болортулга

D.ММ15E024 -Н.Ундаръяа

D.FM15E080 -Э.Сарантуяа

D.HR15E501 -Б.Золзаяа

D.HR15E086   - Ж.Мөнхзаяа

D.ВА12E715 -Г.Мөнхзаяа

D.ВА12E717 -Б.Ариунболд

D.FM15E015 -Б.Гандолгор

D.PT14E012 -Ж.Мөнхбаясгалан

D.PM14E009- М.Мөнхзаяа

D.PM15E407-Д.Отгонбаяр

D.ВА14E034-З.Ууганбаяр

D.ВА15E050- Б.Ичинхорлоо

БАТС, Сургалтын алба