БАТС-ийн дэд профессор Б. Цэрэгмаа АНУ-ын Brown Их Сургуулийн урилгаар “Urban planning: Forced population displacement” семинарт оролцов
2017-10-03 15:00:41
БАТС-ийн дэд профессор Б. Цэрэгмаа АНУ-ын Brown Их Сургуулийн урилгаар “Urban planning: Forced population displacement” семинарт оролцов

ШУТИС-ийн БАТС-ийн дэд профессор Б. Цэрэгмаа нь 2017 оны 6-р сарын 3-наас 17-ны хооронд АНУ-ын Brown Их Сургуулийн урилгаар “Urban planning: Forced population displacement” семинарт судалгааны ажлын үр дүнгээ танилцуулан хэлэлцүүллээ. Уг сургалт семинарт 20 орны эрдэмтэн судлаач, докторант оюутнууд оролцож, өөрсдийн судалгааны кейсийг танилцуулан хот төлөвлөлтийн шинэ онолын хандлагын талаар санал бодлоо солилцож, иргэдийг олон үеэрээ амьдарч ирсэн газраас нь хүчээр эсвэл нөхөн төлбөртэйгээр нүүлгэн шилжүүлэхэд үүсдэг нийгэм, эдийн засгийн хүндрэлүүд, хүний эрх хэрхэн зөрчигдөж буй талаар өөр өөрийн судалгааны асуудлаа дэвшүүлж амжилттай хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.