БАТС-ын дэргэдэх Тана лабораторийг түшиглэн мөөгний кластер хөгжүүлэх судалгаа
2020-08-03 17:16:04
Мөөгний кластер хөгжүүлэлтийн хамтын ажиллагаа БАТС-ын дэргэдэх Тана лабораторийг түшиглэн мөөгний кластер хөгжүүлэх чиглэлээр Чандмань Цагаан ЗГБХН-тай хамтран ажиллах гэрээг 2020 оны 7 сарын 30-ны өдөр БАТС-ийн захирал Г.Баттүвшин, Чандмань Цагаан ЗГБХН

Мөөгний кластер хөгжүүлэлтийн хамтын ажиллагаа БАТС-ын дэргэдэх Тана лабораторийг түшиглэн мөөгний кластер хөгжүүлэх чиглэлээр Чандмань Цагаан ЗГБХН-тай хамтран ажиллах гэрээг 2020 оны 7 сарын 30-ны өдөр БАТС-ийн захирал Г.Баттүвшин, Чандмань Цагаан ЗГБХН-ийн захирал С. Мөнхжаргал нар байгуулав. Таримал мөөгний нэмүү өртгийн сүлжээ байгуулах, гарааны компани бойжуулах, хамтарсан туршилт судалгаа хийнгээ, орон нутгийн иргэдэд сургалт явуулах зэрэг өргөн хүрээний хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэн Монголын хүнсний аюулгүй байдал, орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажиллах юм. Нэмэлт мэдээлэл: https://www.facebook.com/MuujigMushroom/ БАТС, Тана лаборатори 2020 он