 ШУТИС-ИЙН БАТС-ИЙН ОЛОН УЛСЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД
2020-05-21 11:06:50
KIOCA- ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН “ ГАДААДАД САЙ ДУРЫН АЖИЛТАН ТОМИЛОХ” ТӨСЛИЙН ЗОЧИН ПРОФЕССОР IM TEA HOON , БАТС-д БНСУ-ЫН КЁОН ХИЕ ИХ СУРГУУЛИЙН ЗОЧИН ПРОФЕCСОР ДОКТОР. (PhD) HONG SUNG NAM, АНУ-ЫН ЧИКАГО ХОТЫН ДЭ-ПАУЛЫН ИХ СУРГУУЛИЙН БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН