ШУТИС-ийн, БАТС-ийн “Тана”- лаб дээр электролизийн ионжуулсан хүчиллэг усыг ашиглан хүн байгальд ээлтэй байдлаар агаарт тоосруулах ууршуулах байдлаар олон нийтийн газар бактер вируснын эсрэг ариутгал хийх шийдлийг туршиж үзлээ.
2020-05-20 16:16:32
ШУТИС Тана лаб~с "Ариутгалын гэр" бэлэн болголоо. Сонгууль, элсэлт, наадам гээд олон хүн цуглах тохиолдолд хэрэглэвэл үр дүнтэй. БАТС-ийн “Тана”- лаб дээр электролизийн ионжуулсан хүчиллэг усыг ашиглан хүн байгальд ээлтэй байдлаар агаарт тоосруулах ууршуу