ШУТИС-ийн Номын Сан: Цахим үйлчилгээний мэдээ, мэдээлэл
2020-05-01 11:04:14
ШУТИС-ийн Үндсэн сурах бичгүүдийг ШУТИС-Хэвлэлийн газраас 61 ширхэг номыг файлаар хүлээн авч PDF-рүү хөрвүүлэн Шинжлэх ухаан, техонлогийн номын сангийн ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГИ-д орууллаа.

ШУТИС-ИЙН ХЭМЖЭЭНД АШИГЛАХ БОЛОМЖТОЙ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГУУДИЙН ЛИНКҮҮД:

Шинжлэх ухаан, технологийн номын сангийн вэб сайт - http://must-library.edu.mn/

Шинжлэх ухаан, технологийн номын сангийн Электрон каталоги- https://lib4u.net/?lib=must

Шинжлэх ухаан, технологийн номын сангийн page - https://www.facebook.com/SHUTISlibrary/ 

SpringerNature  - https://link.springer.com      - ШУТИС-ийн сүлжээнээс өөрөө бүртгүүлсэнээр гэрээсээ ч хандах болосжтой

Reseach4life - https://www.research4life.org   - Зөвлөмжийг хамсралтаас үзнэ үү.

Wiley - https://onlinelibrary.wiley.com/              - ШУТИС-ийн сүлжээнээс 1997 оноос хойш хэвлэгдсэн 1400 гаруй сэтгүүлээс мэдээлэл үнэгүй үзэх туршилтын эрх

EBSCO- http://ebsco.cc/must                           - Harvard Business Publishing-ийн 600 гаруй цахим номын 2020 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл үзэх боломжтой 

Судалгааны сан - http://must-library.edu.mn/m/30 - ШУТНС-нд байгаа докторын зэрэг норилёон бүтээлүүдийн товч агуулга

Багш нарын бүтээлийн номзүй - http://must-library.edu.mn/m/29 - ШУТИС-ийн "Профессор багш нарын бүтээлийн ном зүй" 2 боть номонд 2009 оноос хойш гаргасан багш нарын бүтээлүүд багтсан ба бүрэн эхээр нь үзэх боломжтой.

ШУТИС-ийн Үндсэн сурах бичгүүдийг ШУТИС-Хэвлэлийн газраас 61 ширхэг номыг файлаар хүлээн авч PDF-рүү хөрвүүлэн Шинжлэх ухаан, техонлогийн номын сангийн ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГИ-д орууллаа.

Хамгаалалт:

  1. Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн хэрэглэгч үзэх боломжтой /Багш, оюутны кодоор нэвтэрч орно/
  2. Зөвхөн дэлгэц дээр уншигдана.
  3. Татаж авах боломжгүй.
  4. Бүх төрлийн компьютер, гар утас, таблет дээр уншигдана.

Мөн зохиогчдын хүсэлт, зөвшөөрлийн дагуу номыг вэб хувилбарт хөрдүүлэн, электрон каталогид оруулж байна.