ЮНЕСКО-ийн дэмжлэгтэй Олон улсын дээд боловсролын инновацийн төв
2020-05-01 10:39:15
International Society of Technology in Education: https://www.iste.org/ https://www.iste.org/learn/about-iste-plns https://www.iste.org/standards

IIOE-д ШУТИС нэгдсэнээр

  • Чанартай OERs and MOOCs монгол болон англи хэл дээр хамтран бэлтгэх
  • Бэлтгэсэн OERs and MOOCs-үүдийг IIOE платформд байршуулах
  • IIOE платформоос OERs & MOOCs-үүдийг авч ашиглах
  • Насан туршийн боловсрол олгох болон мэргэшүүлэх, давтан сургах, шатлал ахиулах сертификаттай сургалтуудыг онлайнаар зохион байгуулах
  • Багш нарыг ICT болон мэргэшил дээшлүүлэх, чадавхжуулах