ШУТИС, БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛИЙН ДОКТОРАНТ Т.БАТЖАРГАЛЫН ДОКТОРЫН (PH.D) ЗЭРЭГ ГОРИЛСОН БҮТЭЭЛИЙН УРЬДЧИЛСАН ХАМГААЛАЛТ 2020 ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН 24 НД (GOOGLE MEET) ПРОГРАМ АШИГЛАН ТАНХИМ БОЛОН ОНЛАЙН ХЭЛБЭРЭЭР АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.
2020-04-28 16:31:59
Судалгааны сэдэв: “Монгол улсад ерөнхий зориулалтын нисэх онгоцны үйлдвэрлэл, ашиглалтыг өргөжүүлэх боломжийн судалгаа” Удирдагч: Дэд проф. Г.Баттүвшин, Дэд проф. Г.Ганчимэг Зөвлөх баг: Проф. Г.Батхүрэл, Док. М.Банзрагч Шүүмжлэгчээр: Док Т.Ууганбаяр ДОК