"Japan Asia Trading Co LTD"-ийн Захирал "Katsutake Matsuoka" санд ТАНА Лаб-тай хамтран ажиллах боломжийн талаар санал солилцов
2020-04-22 19:09:49
"Japan Asia Trading Co LTD"-ийн Захирал "Katsutake Matsuoka"

"Japan Asia Trading Co LTD"-ийн Захирал "Katsutake Matsuoka" санд ТАНА Лаб-ийн гишүүд үхрийн кластер, электорлиз ус зэрэг төслийг танилцуулж, хамтран ажиллах боломжийн талаар санал солилцов. Түүнчлэн "Matsuoka" сан өөрийн санал болгож буй "Монголд хэрэглээнд оруулах боломжтой бага хэрэглээний нөхөн сэргээгдэх эрчим хүч"-ний бүтээгдэхүүний талаар танилцуулав.