Зарлал
ШУТИС БАТС магистрын элсэлтээ авч байна
ШУТИС БАТС магистрын элсэлтээ авч байна
2020-01-06
ДОКТОР ОЮУТНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО
ДОКТОР ОЮУТНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО
2019-12-16
БАТС-ИЙН МАГИСТР, ДОКТОР ОЮУТНЫ ШИНЭ ЖИЛ
БАТС-ИЙН МАГИСТР, ДОКТОР ОЮУТНЫ ШИНЭ ЖИЛ
2019-12-09
ДОКТОР ОЮУТНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО
ДОКТОР ОЮУТНЫ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
2019-12-02
ШУТИС, БАТС-ИЙН ДОКТОРАНТЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТҮВШИН ТОГТООХ АЖИЛ
ШУТИС, БАТС-ИЙН ДОКТОРАНТЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТҮВШИН ТОГТООХ АЖИЛ
2019-11-22
ШУТИС, БАТС-ИЙН ДОКТОРАНТЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТҮВШИН ТОГТООХ АЖИЛ
ШУТИС, БАТС-ИЙН ДОКТОРАНТЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТҮВШИН ТОГТООХ АЖИЛ
2019-11-22
ДОКТОР ОЮУТНУУДЫН АТТЕСТАТЧИЛАЛ
ДОКТОР ОЮУТНУУДЫН АТТЕСТАТЧИЛАЛ
2019-11-20
ДОКТОР ОЮУТНУУДЫН АТТЕСТАТЧИЛАЛ
ДОКТОР ОЮУТНУУДЫН АТТЕСТАТЧИЛАЛ
2019-11-20
ДОКТОРАНТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД:
ДОКТОРАНТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД:
2019-11-20
НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛ БОЛЛОО
НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛ БОЛЛОО
НЭЭЛТТЭЙ ХИЧЭЭЛ БОЛЛОО
2019-11-20
ШУТИС Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургууль Магистрын элсэлт авч эхэллээ
ШУТИС Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургууль Магистрын элсэлт авч эхэллээ
2019-11-18
УУЛЗАЛТ ЯРИЛЦЛАГА
УУЛЗАЛТ ЯРИЛЦЛАГА
2019-09-19
ШУТИС Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургууль Магистр, Докторын элсэлт авч байна
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургууль Магистр, Докторын элсэлт авч байна
2019-07-19
ШУТИС- ИЙН БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬД СУРЧ БАЙГАА БОЛОН СУРЧ ТӨГССӨН БҮХ МАГИСТР, ДОКТОРУУДЫН АНХААРАЛД
ШУТИС- ИЙН БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬД СУРЧ БАЙГАА БОЛОН СУРЧ ТӨГССӨН БҮХ МАГИСТР, ДОКТОРУУДЫН АНХААРАЛД
2019-06-18
“МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ-2019” ОЛОН УЛСЫН ХУРЛЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ
“МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ-2019” ОЛОН УЛСЫН ХУРЛЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ
2019-04-30
ICIED- 2019: “INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT”
ICIED- 2019: “INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT”
2019-04-30
ХАМТЫН ИННОВАЦИ УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙГАА “МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ-2019” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ХАМТЫН ИННОВАЦИ УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙГАА “МОНГОЛЫН ИННОВАЦИЙН 7 ХОНОГ-2019” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2019-04-30
УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ КОНЦЕПЦ БОЛОВСРУУЛАХ УРАЛДААНД МАНАЙ ДОКТОРАНТ ОЮУТНУУД ШАГНАЛТ БАЙРАНД ШАЛГАРЛАА
УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ КОНЦЕПЦ БОЛОВСРУУЛАХ УРАЛДААНД МАНАЙ ДОКТОРАНТ ОЮУТНУУД ШАГНАЛТ БАЙРАНД ШАЛГАРЛАА
2018-12-11
ШУТИС Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургууль Магистрын элсэлт авч эхэллээ
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургууль Магистрын элсэлт авч эхэллээ
2018-12-04
ШУТИС, БАТС-ИЙН ДОКТОРАНТЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТҮВШИН ТОГТООХ АЖИЛ
ШУТИС, БАТС-ИЙН ДОКТОРАНТЫН СУРГАЛТ, СУДАЛГААНЫ ТҮВШИН ТОГТООХ АЖИЛ
2018-11-27