Олон улсын бизнесийн менежмент

“Бизнесийн удирдлага” Магистрын хөтөлбөр     Индекс: 04130101

Хүний Нөөцийн Менежмент

Бизнесийн удирдлагын магистрын хөтөлбөрийн зорилго: Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг мэдэрч, нийгмийн ухаан, бизнесийн удирдлагын салбарт өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэнг бэлтгэх, хүмүүн капиталыг хөгжүүлэн улс орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулна.

 

Мэргэжлийн чиглэл

 

Олон улсын магадлан итгэмжлэл

МЧ-1

Бизнесийн удирдлага

 

МЧ-2

Хүний Нөөцийн Менежмент

 •  

МЧ-3

Олон Улсын Бизнесийн Менежмент

 •  

МЧ-4

Мэдээллийн Системийн Менежмент

 •  

МЧ-5

Маркетингийн Менежмент

 •  

МЧ-6

Санхүүгийн Менежмент

 •  

МЧ-7

Хөрөнгийн үнэлгээний менежмент

 

МЧ-8

Жижиг дунд бизнесийн менежмент

 

МЧ-9

Үйлдвэрлэлийн менежмент

 

 

Энэхүү хөтөлбөрийг дүүргэснээр төгсөгч

 • Шинжлэх ухааны хөгжлийн хандлагыг шинжлэн судлах
 • Мэргэжлийн болон судлаачийн ёс зүйн зарчмуудыг мөрдөх
 • Шинжлэх ухаан, технологийн онол 
 • Судалгаа шинжилгээний орчин үеийн арга зүй
 • Эдийн засаг, нийгмийн салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг илрүүлэх
 • Мэдээлэлд боловсруулалт хийж, шинэ мэдлэгийг бий болгох
 • Энтерпренер сэтгэлгээг хөгжүүлэх мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ.

 

                                                  Бизнесийн удирдлагын

Хичээлийн нэр

Мэргэжлийн магистр

Судлаач магистр

Суурь ухааны хичээл

10

10

Мэргэжлийн хичээл

24

15

Мэргэжлийн шалгалт

1

-

Судалгааны семинар

-

3

Магистрын төгсөлтийн ажил

-

5

Гадаад хэлний шалгалт

1

1

Нийт кредит цаг

36

34