Бизнесийн удирдлага

Хөтөлбөрийн танилцуулга

 

Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин

Суралцах хугацаа

Хичээллэх гариг, цаг:

Бакалавр

1,5 жил

Ажлын цагаа зохицуулан сурах боломжтой.

 

Индекс: 04130101

Хөтөлбөрийн зорилго:  Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг мэдэрч, нийгмийн ухаан, бизнесийн удирдлагын салбарт өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэнг бэлтгэх, хүмүүн капиталыг хөгжүүлэн улс орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулахад чиглэгдэнэ.

Энэ хөтөлбөрт хамаарагдаж буй мэргэжлүүд

Мэргэжил

Олон улсын магадлан итгэмжлэл

Бизнесийн удирдлага

 

Хүний Нөөцийн Менежмент

+

Олон Улсын Бизнесийн Менежмент

+

Мэдээллийн Системийн Менежмент

+

Маркетингийн Менежмент

+

Санхүүгийн Менежмент

+

Хөрөнгийн үнэлгээний менежмент

 

Жижиг, дунд бизнесийн менежмент

 

Үйлдвэрлэлийн менежмент

 

 

Төгсөгчийн эзэмших ур чадвар:

• Шинжлэх ухааны хөгжлийн хандлагыг шинжлэн судлах

• Мэргэжлийн болон судлаачийн ёс зүйн зарчмуудыг мөрдөх

• Шинжлэх ухаан, технологийн онол

• Судалгаа шинжилгээний орчин үеийн арга зүй

• Эдийн засаг, нийгмийн салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг илрүүлэх

• Мэдээлэлд боловсруулалт хийж, шинэ мэдлэгийг бий болгох

• Энтерпренер сэтгэлгээг хөгжүүлэх мэдлэг, ур чадварыг эзэмшинэ.

 

 

Сургалтын төлөвлөгөө:

Судалгааны магистр

Мэргэжлийн магистр  (Executive MBA)

  • Сургалтын төлөвлөгөө
  • Төгсөлтийн тайлан бичих стандарт