Багш, ажилтны танилцуулга

Нэр: Г.Баттүвшин

Албан тушаал: БАТС-ийн захирал

Өрөөний дугаар: 132

Е-мэйл хаяг: battuvshin@must.edu.mn

 

 

Нэр: Г.Баттүвшин

Албан тушаал: БАТС-ийн захирал

Өрөөний дугаар: 132

Е-мэйл хаяг: battuvshin@must.edu.m