Судалгааны лаборатори, кабинет

БАТС-ийн мэргэжлийн лаборатори, кабинети

Лаборатори, кабинетийн нэр

Байгуулсан он

Удирдаж байгуулсан багш, ажилтны нэр

Зориулалт

Шинэчилсэн байдал

1

Японы Нагаока Технологийн Их Сургуулийн “ГИГАКҮ техно-парк” сүлжээ

2017 оны 12 сард МТС-иас нүүлгэн шилжүүлсэн

Ч.Баасандаш, Б.Аюурзана

Технологи дамжуулал, хамтарсан инноваци хөгжүүлэлт

2019 оны 4 сард ШУТИС 5-р байрны 131, 132 тоотод нүүлгэн шилжүүлсэн

2

Тана дизайн сэтгэлгээний лаборатори

2017 оны 10 сар

Г.Баттүвшин

Ч.Баасандаш, Ж.Хишигсайхан

ХАА-н технологи хөгжүүлэлт, нээлттэй инноваци, энтрепренёршип хөгжүүлэх

3

Монголын менежментийн өв судлалын кабинет

2018 оны 05 сар

Г.Батхүрэл

Ахисан түвшний хөтөлбөрийн оюутны судалгаа, сургалт

Шинээр

4

Нейро маркетингийн судалгааны лаборатори

2018 оны 08 сар

О.Тамир

Б.Оюунтунгалаг

Хүний үйл хөдлөлд сэтгэл зүйн хүчин зүйлийн нөлөөлөл

Шинээр