ICIED ОУ-ын хурал

ICIED Олон улсын хурал

Эрдэм шинжилгээний хурлын нэр

Хуралдсан он

Оролцсон орон, байгууллагын тоо

Зохион байгуулсан байгууллага

1

International Conference on Innovation and Entrepreneurship ICIED 2017

2017 оны 5 сарын 11-14

Нийт 5 орны 14 их дээд сургууль, хүрээлэн

ШУТИС ба БСШУСЯ

2

International Conference on Innovation and Entrepreneurship ICIED 2018

2018 оны 5 сарын 11-14

Нийт 6 орны 15 их дээд сургууль, хүрээлэн

ШУТИС ба БСШУСЯ

3

International Conference on Innovation and Entrepreneurship ICIED 2019

2019 оны 5 сарын 11-14

Нийт 6 орны 15 их дээд сургууль, хүрээлэн

ШУТИС ба БСШУСЯ, Өвөр Монголын Аж Үйлдвэрийн Их Сургууль