Гадаад хамтын ажиллагаа

Өвөр Монголын Их сургууль болон Буриадын Их сургуультай хамтран “Нэг бүс-Нэг зам” төслийн хүрээнд Хөдөө аж ахуй, Гадаад худалдаа, Цаг ашиглалтын судалгаанууд                             дээр хамтран ажиллах гэрээг сургуулиудын удирдлагын хүрээнд зохион байгуулан гүйцэтгэгч нэгжээр нь БАТС ажиллаж байна.

Зүүн гар талаас ОХУ-ын Буриадын улсын их сургуулийн проректор, док. проф. Ванчикова Е.Н, ШУТИС-ийн ЭШХАЭ дэд захирал док., проф. Т.Намнан, БНХАУ-ын ӨМИС-ийн Эдийн Засаг, Менежментийн сургуулийн захирал док., проф. Гао Шиа нар гурвалсан хамтын ажиллагааны гэрээг үзэглэв. 2018 он