Өгүүлэл бичих бичвэрийн стандарт Дэлгэрэнгүй
Төгсөлтийн ажил бичих стандарт Дэлгэрэнгүй
Магистр оюутны гарын авлага Дэлгэрэнгүй
MS Teams ашиглах гарын авлага 1 Дэлгэрэнгүй
MS Teams ашиглах гарын авлага 2 Дэлгэрэнгүй