Элсэлтийн бүртгэл
Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд Докторын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд Мэргэшсэн зэрэг олгох хөтөлбөрүүд
Хөтөлбөр Бүртгэл Бүртгүүлэх
Бизнесийн удирдлага 2021.01.17 - 2021.12.02
Бүртгүүлэх
Business administration 2021.01.16 - 2021.12.02
Бүртгүүлэх
Хөтөлбөр Бүртгэл Бүртгүүлэх
Хөтөлбөр Бүртгэл Бүртгүүлэх